“Help opa een handje!”

De kroon begint langzaam terug te sterven, wonden overgroeien niet of nauwelijks, waardoor de boom vatbaarder wordt voor schimmels en bacteriën. Door het afzetten van dode kroondelen en het terugzetten van breuk gevoelige takken, proberen we de boom zo lang mogelijk te handhaven. Een veteranenboom is van grote ecologische waarde en verdient goede zorg in zijn laatste jaren.