‚ÄúZijn er nog vragen?”

Na jaren van uitbundige groei en bloei is het mogelijk dat uw boom er plotseling minder vitaal bij staat; hoe is dat mogelijk? Soms ligt de oorzaak niet direct voor de hand; zo kunnen door graafwerkzaamheden beschadigde wortels pas veel later voor problemen zorgen. Maar ook een zwamaantasting, bodemverdichting of verlaging van de grondwaterspiegel vanwege de bouw van een parkeerkelder kunnen oorzaken zijn dat uw boom verminderde groei vertoont. Met relatief simpel gereedschap zoals een grondboor, sondeerpen en spade kan al veel informatie verkregen worden. Als de oorzaak aan het licht gebracht is kan er naar een oplossing worden gezocht.

Zorgplicht

Wat veel mensen niet weten is dat een boomeigenaar of beheerder een zorgplicht heeft voor zijn bomen. Dit houdt in dat dat uw bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze beoordeeld moeten worden. Bij de schade moet de eigenaar kunnen aantonen met welke regelmaat de boom gecontroleerd is en wanneer de laatste controle is uitgevoerd. Als er tijdens de controle gebreken zijn geconstateerd, moet er vast gelegd zijn welke maatregelen er getroffen zijn. Is dit niet het geval dan kan de eigenaar aansprakelijk gesteld worden. Een goede manier om een boom te inspecteren is met de VTA methode, VTA staat voor Visual Tree Assessment. Daarbij wordt de boom beoordeeld op basis van visueel waarneembare kenmerken. De bevindingen worden gerapporteerd en bij eventuele gebreken wordt er aangegeven welke actie er ondernomen dient te worden. Kan met het blote oog niet vastgesteld worden hoe ernstig het gebrek is, dan kan er nader technisch onderzoek nodig zijn.