“Moet die boom echt plat?”

Het liefst zien we bomen groot en oud worden, maar dit is door verschillende oorzaken niet altijd mogelijk. Een te grote boom die dicht bij het huis geplant is, een ziekte of een boom die overlast veroorzaakt door dat hij vol met luis zit, kunnen redenen zijn om tot kap over te gaan. Eerst dient u met de gemeente contact op te nemen of er een kapvergunning vereist is, dit verschilt namelijk per gemeente. Als er een vergunning verleent is, kan de boom geveld worden, hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De snelste manier is om de boom in zijn geheel te laten vallen, maar als daar geen ruimte voor is zal de boom afgebroken moeten worden. Als er ook geen ruimte is om de takken te laten vallen, gebruiken we speciale afvang technieken om schade aan de omgeving te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kan het afbreken klimmend met een hoogwerker of zelfs met een telekraan gebeuren. Als de boom geveld is kan de achtergebleven stobbe eventueel weg gefreesd worden, waardoor er snel weer iets nieuws aangeplant kan worden. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de stam te laten staan om te volgen hoe verschillende houtzwammen de afbraak van het hout versnellen.